PAR UZŅĒMUMU

«Multi Būve» ir uzņēmums, kas nodrošina visa veida būvniecības projektu realizāciju atbilstoši starptautiskām kvalitātes, vides un drošības prasībām.

“Multi Būve” ir daudz un sekmīgi būvējusi dāžada tipa dzīvojamās mājas – ražošanas ēkas.
Apvienojot labākos jomas speciālistus, SIA „Multi Būve” nodrošina to, ka visi realizētie projekti pilnībā atbilst mūsdienu prasībām gan kvalitātes ziņā, gan ekspluatācijā.

Darbības mērķis — būt par uzticamu biznesa realizētāju, uzticamu un godprātīgu biznesa partneri, atbildīgu darba devēju un sociāli atbildīgu nodokļu maksātāju, atbildīgu apkārtējās vides un sabiedrības interešu uzturētāju un augstu biznesa, kvalitātes standartu realizētāju savā darbībā, apliecinot konkurētspēju vietēja un ārvalstu tirgos.
Multi Būve vīzija — Mūsdienīgs, prestižs un pasaulē atpazīstams pilna cikla būvniecības uzņēmums, kas ir līderis visās savas darbības sfērās un ar daudznozaru darbinieku kompetenci īsteno augstas kvalitātes pakalpojumus, cienot cilvēku, darba procesu un apkārtējo vidi.